TOT CE OMENIREA A FĂCUT, A GÂNDIT, A CÂŞTIGAT SAU A FOST SE REGĂSEŞTE ÎN PAGINILE CĂRŢILOR (CARLYLE)

19 decembrie 2014

Biblioteca Ştefan cel Mare te invită la poezie!

Dumitru Matcovschi - Doar femeia


Mai regină decât floarea
doar femeia poate fi.
Mai adâncă decât marea
doar femeia poate fi.

Mai înaltă ca destinul
doar femeia poate fi.
Mai amară ca pelinul
doar femeia poate fi.

Mai frumoasă decât viaţa
doar femeia poate fi.
Mai deşteaptă ca povaţa
doar femeia poate fi.

Mai cuminte ca poemul
doar femeia poate fi.
Mai cumplită ca blestemul
doar femeia poate fi.

Mai aproape decât dorul
doar femeia poate fi.
Mai de şoaptă ca izvorul
doar femeia poate fi.

Mai de-april ca primăvara
doar femeia poate fi.
Şi mai dulce ca vioara
doar femeia poate fi.

Iubeşte-mă, bărbate şu mă înveşniceşte,
dar chipul niciodată nu mi-l tăia în piatră.
Decât o veşnicie, mai bine dăruieşte-mi
căldura cea de taină a focului din vatră.

Lectură plăcută!
Doina Spătaru

Şef oficiu

Expoziţie virtuală

Cărţile noi sunt o educaţie a inimii

Volniţchi, Igor. Învaţă-mă să mor : roman / Igor Volniţchi – Chişinău : Lyceum, 2014. – 168 p.
În acest roman, autorul spune că Dumnezeu nu poate fi văzut – El poate fi doar simţit! În fiecare om este o părticică din El, însă nu toţi o pot simţi. Mai mult ca atît, unii încearcă chiar să-L omoare, neînţelegînd că acest lucru e imposibil.

Vasilache, Vasile. Elegie pentru Ana-Maria; Surîsul lui Vişnă; Izvodul zilei a patra  : nuvele / Vasile Vasilache : Ed. a 6-a. – Chişinău : Cartier, 2014. – 328 p.
Lumea vegetalului ridicată la rang de simbol încorporează destinele basarabenilor trecuţi prin drame şi tragedii, prin tot ce le-a scos în faţă viaţa unui secol zbuciumat.
Blaga, Lucian. Aforisme / Lucian Blaga ; text stabilit şi îngrijit de Monica Manu. – Bucureşti : Humanitas, 2008. – 355 p.
Teoriile metafizice ale scriitorului nu le-a atribuit niciodată alt caracter decît acela de încercări, perspective, anticipaţii, viziuni mistice – în nici un caz caracter de dogme.

Matcovschi, Dumitru. Toamna porumbeilor albi. Piesă pentru un teatru provincial : Însemnările unui actor / Dumitru Matcovschi. – Chişinău : Cartier, 2014. – 480 p.
Acest roman include puternice elemente baladeşti, crîmpeie de cîntec şi de bocet, personajele fiind conturate cu un plus de pitoresc şi de poezie.
Nanea, Vasile. Diplomaţie pe baricade / Vasile Nanea : pref. : Mihai Cimpoi. – Chişinău : Litera, 2012. – 167 p.
Prezenta carte a diplomatului Vasile Nanea, scrisă în registrul documentarului biografic, ne aduce figuri şi întîmplări dintr-o Basarabie ieşită din spaţiul vitreg al înstrăinirii şi angajată în lupta pentru adevăr, identitate românească şi europenitate.


Crudu, Dumitru. Falsul Dimitrie : antologie de versuri / Dumitru Crudu. – Chişinău : Cartier, 2014. – 208 p.

Lucrînd decomplexat pe materia complexă a senzaţiilor, dar şi pe cea sugerată a nostalgiilor, Dumitru Crudu nu mai exersează în inefabilul sentimentelor, ori stărilor, în mitologia erosului, ci în convulsiile lui carnale, fixînd sentimentul cu un limbaj direct, în viscere şi obsesii.

                                           Natalia Sofroni
                                             bibliotecar

18 decembrie 2014

Dumitru Crudu // Eşti un bleg, măi boule | Deschide.md

Dumitru Crudu // Eşti un bleg, măi boule | Deschide.md

Cercul de pictură „Micii genii”

Miercurea aceasta la cercul de pictură am continuat pregătirile pentru Anul Nou. Copiii au realizat felicitări pentru cei dragi, au decupat, au pictat, au folosit ustensile speciale. 
Iată ce le-a reușit:

Biblioteca Ștefan cel Mare te invită la poezie!


Lucian Blaga  Cântec în doi

Şi vine toamna iar'
ca dup-un psalm aminul.
Doi suntem gata să gustăm
cu miere-amestecat veninul.

Doi suntem gata s-ajutăm
brinduşile ardorii
să înflorească iar' în noi
şi-n toamna-aceasta de apoi.

Doi suntem, când cu umbra lor
ne împresoară-n lume norii.
Ce gânduri are soarele cu noi --
nu stim, dar suntem doi.

Lectură plăcută!

Doina Spătaru

Șef oficiu