TOT CE OMENIREA A FĂCUT, A GÂNDIT, A CÂŞTIGAT SAU A FOST SE REGĂSEŞTE ÎN PAGINILE CĂRŢILOR (CARLYLE)

29 aug. 2014

Revistă bibliografică - "Astăzi citim despre limba noastră"

„Vorbirea, fie orală sau scrisă, este expresia unui mod de a gîndi”
                                                                                                     Ion Coteanu

Lucrările, servesc, operativ şi practic, la înlăturarea erorilor de exprimare orală şi scrisă, orientîndu-l, corespunzător, nu numai pe tînărul interesat de propria sa instruire, respectiv de cultura sa generală, ci şi pe omul matur, integrat deja în societate, al cărui statut civic şi profesional îi pretinde un vocabular corect şi civilizat, caracteristic epocii moderne în care trăim.

Purice, Tamara. Limba română : suport didactic pentru alolingvi / Tamara Purice, Mihail Purice. – Chişinău : S. n. 2010. – 256 p.

Manualul de faţă poate servi ca suport didactic pentru elevi şi studenţi cu un nivel de cunoaştere mediu al limbii române, precum şi pentru grupele de alolingvi de la cursurile de însuşire pentru maturi. Conţinutul textelor cultivă la alolingvi dragoste de plaiul nostru, faţă de trecutul nostru, faţă de omul muncii, faţă de cultura şi civilizaţia românească.
Todi, Aida. Limba română şi norma actuală : teste aplicative la DOOM 2 / Aida Todi. – Bucureşti : ALL, 2008. – 296 p.
Cartea aduce următoarele elemente de noutate, conforme cu ultimele norme înregistrate de DOOM 2, printre care: referiri la accent şi la dubletele accentuale; corespondenţa ortografie-ortoepie; alegerea formei corecte de gen, număr şi caz a unor substantive; recunoaşterea mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a valorii gramaticale a unor cuvinte în context.Balan, Iurie. Practica la braţ cu gramatica / Iurie Balan. – Chişinău : „Baştina-Radog” SRL, 2010. – 140p.
În prezentul volum, în aparenţă, autorul nu face altceva decît decât să contrapună o greşeală de exprimare cu varianta corectă. Aşa e. Dar o face original în felul său: printr-o povestioară hazlie, ţesută în pînza unui umor rafinat, printr-o expresie renovată ce surprinde: în loc de cunoscuta zicală „practica bate gramatica” dânsul instituie o pace între „părţile beligerante”: practica la braţ cu gramatica. Rădulescu, Ilie-Ştefan. Să vorbim şi să scriem corect : erori frecvente în limbajul cotidian / Ilie-Ştefan Rădulescu. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : Ed. Niculescu, 2008. – 232 p.  
Fiecare articol al cărţii, conţine, în principiu, trei aspecte: o expunere, succintă şi clară, a normei literare încălcate, susţinută deseori cu citate semnificative; un şir de construcţii greşite, cu valoare demonstrativă; modele corecte sau recomandabile de exprimare orală şi scrisă.
Stoichiţoiu-Ichim, Adriana. Vocabularul limbii române actuale : dinamică, influenţe, creativitate / Adriana Stoichiţoiu-Ichim. – Bucureşti : Ed. BIC ALL, 2007. – 160 p.
Autoarea examinează descriptiv şi funcţional cele mai productive procedee interne de îmbogăţire a vocabularului, împrumuturile recente (îndeosebi din engleză şi franceză) şi principalele tipuri de mutaţii semantice. În centrul atenţiei se află cuvinte şi sintagme de ultimă oră, specifice stilului publicistic sau preluate de acesta din alte registre ale limbii: din stilul tehnico-ştiinţific, din limbajul familiar sau din argou. Nedelcu, Isabela. 101 greşeli gramaticale / Isabela Nedelcu. – Bucureşti : Humanitas, 2012. – 192 p.
Dintre numeroasele greşeli care a par în vorbire şi în scris, autoarea a selectat peste o sută de exemple ca titluri pentru scurtele comentarii care compun această carte. Scopul este acela de a oferi strategii de analiză, care, odată asimilate, să se poată aplica în multiple situaţii.  
                                                                                                                                                                 realizat de Lilia Beşan

Sunteţi bineveniti la biblioteca Ştefan cel Mare!